eindtermen

EINDTERMEN EXAMEN REFLECTIEVERSLAG

De kandidaat dient een reflectieverslag te produceren volgens het STARR-model.  Het reflectieverslag bespreekt een onderwerp op basis van een bepaalde situatie, maar heeft ook voldoende theoretische diepgang. Daartoe wordt op minimaal twee plaatsen in het verslag het besprokene aangevuld met een theoretische onderbouwing of met zinvolle achtergrondinformatie.

Hieronder wordt globaal de inhoud aangegeven:

Aantal pagina’s  circa

Onderdeel

Inhoud

1

Voorblad

Het voorblad moet er verzorgd uitzien. Het vermeldt minimaal:

 • de titel
 • plaats, datum en jaar
 • je naam
 • een bijpassende illustratie

1

Inhoudsopgave

De inhoudsopgave geeft de hoofdstukken met hoofdstuktitel aan, met bladzijdevermelding.

Begin

1

Inleiding

In de inleiding licht de kandidaat de keuze voor het onderwerp toe. Hij/zij geeft aan waarom voor dit onderwerp gekozen is en waarom het een belangrijk thema voor hem/haar is.

Midden

6 – 9

Gestructureerd weergeven, bij voorkeur in meerdere hoofdstukken

 1. Onderwerp (evt. met theoretische onderbouwing), met een beschrijving van:
 2. Situatie
 3. Taak
 4. Actie
 5. Resultaat
 6. Reflectie

Zorg m.b.t. de zes genoemde punten op minimaal twee plaatsen voor een theoretische onderbouwing, dan wel achtergrondinformatie over het besproken onderwerp.

Eind

1

Conclusie

De kandidaat geeft als conclusie aan wat hij/zij heeft geleerd en nog heeft te leren, en wat hij/zij met deze ervaringen kan doen.

1

Bibliografie/ Bronvermelding

Lijst met boeken, tijdschriften en internetsites die de kandidaat heeft gebruikt. De kandidaat vermeldt schrijver, titel van het boek, uitgever, jaar van uitgave en eventuele siso of isbn nummer. Bij een internetsite vermeldt de kandidaat de naam van de site.

 Overige aanwijzingen voor vorm en inhoud

 • Het in het schema aangegeven aantal bladzijden is bij benadering; er mag van afgeweken worden. We vragen u het verslag zo mogelijk te beperken tot maximaal 20 pagina’s.
 • De inhoudsopgave, de inleiding, de conclusie en de bronvermelding komen elk op een aparte pagina.
 • Indien het middenstuk uit meerdere hoofdstukken bestaat (dit heeft de voorkeur), begint elk hoofdstuk op een aparte pagina.
 • Het werkstuk dient te bestaan uit een combinatie van theorie en praktijk.
 • De kandidaat kan denken aan de volgende vragen:
  • Wat was mijn leermoment?
  • Wat heb ik toen gedaan?
  • Hoe zou ik het een volgende keer aanpakken?
  • Wat blijft lastig voor mij?
  • Wat ga ik eraan doen?
  • Waar wil ik mij de komende tijd op richten?
  • Hoe denk ik dit in mijn werk als medisch secretaresse tegen te komen en hoe ga ik hier vervolgens mee om?
 • Zorg bij het overnemen van tekst dat duidelijk is welk deel van de tekst is overgenomen en welk deel eigen werk betreft.
 • Zorg dat het verslag er verzorgd uitziet.

Print pagina