Examendatum verschuiven of annuleren

Ik schreef me in en betaalde voor een examen, maar ik wil toch liever op een ander moment examen doen. Kan dat?

Ja, dat kan.

Verschuiven van examens kan tot 10 werkdagen voor een examen.

  • Doe je examen in Nederland? Klik hier om het verschuifformulier in te vullen.
  • Doe je examen in Suriname? Klik hier om het verschuifformulier in te vullen.

Annuleren kan tot 15 werkdagen voor een examen. Kosten van verschuiven of annuleren bedragen € 7,50 per examen (NL). Indien je het examen tijdig annuleert, wordt het door jou betaalde examengeld onder aftrek van het kostenbedrag teruggestort.

Mocht je niet kunnen deelnemen aan een examen door overmacht (bijvoorbeeld ernstige ziekte, overlijdensgeval in de familie), dan heb je ook recht op terugbetaling onder aftrek van € 7,50 per examen. Je moet in dat geval die overmacht wel aantonen.

Je vindt de regels over verschuiven en annuleren van examens en restitutie wegens overmacht in artikel 1 van het examenreglement op deze site (knop ‘Examenreglement’ in de balk hiernaast).

Print pagina