Over ons

MAAK KENNIS MET EXAMENBUREAU LSSO

Examenbureau LSSO is een onafhankelijk instituut, dat zorgt voor objectieve en betrouwbare examinering. LSSO staat voor: Landelijke Samenwerking Secretariaats Opleidingen.
De secretariaatsopleidingen waren de basis. Nu zijn er examenmogelijkheden voor veel meer vakopleidingen voor kantoorfuncties!

Maak kennis met Examenbureau LSSO!

Wat regelt Examenbureau LSSO?

 • de inschrijvingsprocedure voor de examens
 • informatie kandidaten vóór de examens
 • samenstellen van de inhoud van het examenreglement
 • de uitvoering van de examens
 • de correctie van de examens
 • bij voldoende resultaat toesturen van certificaten en diploma’s

Wat wordt er in het examenreglement beschreven?

 • de procedures rond de examens
 • de beoordeling
 • herkansingen
 • maatregelen bij onregelmatigheden
 • aantekenen bezwaar en beroep
 • regels rond inzage van het examenwerk

Klik op de knop ‘EXAMENREGLEMENT’ om deze punten te bekijken.

Inschrijving

Je kunt je inschrijven voor een aantal examens van een opleiding.

 • Wil je zien voor welke onderdelen je een certificaat moet halen om voor een diploma van de betreffende opleiding in aanmerking te komen? Klik dan op de knop ‘Examens opleidingen’.
 • Wanneer je al weet voor welke examenonderde(e)l(en) je examen wilt doen, klik dan op de knop ‘Examens cursussen’. Per examenonderdeel kun je bekijken wat de eindtermen en wat de kosten zijn.
 • Klik je op het landkaartje, dat je aan de rechterkant op deze pagina ziet, dan verschijnt de pagina waarop je de kalender met examendata en -plaatsen kunt downloaden.
 • Door te klikken op de knop ‘INSCHRIJVEN’ in het hoofdmenu verschijnen per plaats de formulieren waarmee je je dan kunt inschrijven.

Niveau en erkenning van diploma’s van Examenbureau LSSO

Klik op de de volgende links als je meer informatie over deze onderwerpen wilt zien.

Print pagina