Over ons

MAAK KENNIS MET EXAMENBUREAU LSSO

Examenbureau LSSO is een onafhankelijk instituut, dat zorgt voor objectieve en betrouwbare examinering.

 

Examenbureau LSSO

 

Via Examenbureau LSSO wordt de landelijke cijferregistratie gecoördineerd.

In het examenreglement worden beschreven:

  1. De procedures rond de examens.
  2. De beoordeling.
  3. Herkansingen.
  4. Maatregelen bij onregelmatigheden.
  5. Bezwaar en beroep aantekenen.
  6. Regels rond inzage van het examenwerk.

Klik op de knop ‘EXAMENREGLEMENT’ om deze punten te bekijken.

Inschrijving

Je kunt je inschrijven voor een aantal examens van een opleiding.

  • Klik op de knop ‘Examens opleidingen’ om te bekijken voor welke onderdelen je een certificaat moet halen om voor een diploma van de betreffende opleiding in aanmerking te komen.
  • Wanneer je al weet voor welke examenonderde(e)l(en) je examen wilt doen, klik dan op de knop ‘Examens cursussen’. Per examenonderdeel kun je bekijken wat de eindtermen zijn en wat de kosten zijn.
  • Door te klikken op het landkaartje, dat je aan de rechterkant op deze pagina ziet, verschijnt de pagina waarop je de kalender met examendata en -plaatsen kunt downloaden.
  • Wanneer je klikt op de knop ‘INSCHRIJVEN’ in het hoofdmenu verschijnen per plaats de formulieren waarmee je je kunt inschrijven.

Niveau en erkenning van diploma’s van Examenbureau LSSO

Klik op de de volgende links als je meer informatie over deze onderwerpen wilt zien.

Print pagina