VRIJSTELLINGEN

Vrijstellingsprocedure

Je kunt vrijstellingen aanvragen voor examenonderdelen, waarvoor je al voldoende vooropleiding hebt. Verzoeken om vrijstelling worden beoordeeld door Examenbureau LSSO.

Als je een vrijstelling krijgt, wordt er voor dat examenonderdeel op het diploma geen cijfer vermeld, maar het woord ‘vrijstelling’. Bij de bepaling of je voor een bepaald diploma in aanmerking komt, telt een vrijstelling mee als ware het een cijfer 6. Een vrijstelling levert dus geen compensatiepunten om een eventuele onvoldoende bij een andere examenonderdelen te compenseren. Voor een examenonderdeel waarvoor je vrijstelling hebt, ontvang je geen certificaat.

Pas op:

 • Minimaal de helft van het aantal examenonderdelen van een opleiding wordt door Examenbureau LSSO zelf geëxamineerd. Wij verstrekken daarom voor maximaal de helft van de examenonderdelen van een opleiding een vrijstelling.
 • Als je voor een bepaald examenonderdeel al een certificaat van Examenbureau LSSO hebt ontvangen en dit examenonderdeel komt ook voor in een vervolgopleiding van LSSO, dan hoef je geen vrijstelling aan te vragen. Behaalde LSSO-cijfers blijven geldig*. Deze neem je automatisch mee naar een eventuele vervolgopleiding (*m.u.v. computeronderdelen, hiervan blijven de cijfers 5 jaar na behaald certificaat geldig).

Examenbureau LSSO kent drie soorten vrijstellingsaanvragen:

 1. Voor standaardvrijstelling: kosten € 20,- per examenonderdeel.
 2. Voor computer gerelateerde examenonderdelen: kosten € 30,- per examenonderdeel.
 3. Op grond van gelijkwaardige vooropleiding: kosten € 75,- ongeacht het aantal vrijstellingen.

Een aanvraag wordt pas in behandeling genomen nadat het verschuldigde bedrag is ontvangen. Bij een negatieve beschikking wordt het bedrag niet terugbetaald.

De te verkrijgen vrijstellingen vind je in de vrijstellingenlijsten, die je onderaan deze pagina kunt downloaden. Lees deze vrijstellingenlijsten goed door, voordat je een vrijstelling aanvraagt! Je kunt onderaan deze pagina ook een formulier vrijstellingsaanvraag downloaden.

Aanvraagprocedure vrijstellingen

  1. Download de vrijstellingenlijst en bestudeer deze goed; bepaal op basis daarvan of je een aanvraag voor een vrijstelling wilt doen.
  2. Zo ja, open het formulier ‘Aanvraag vrijstelling’ en vul dit zo compleet mogelijk in.
  3. Volg de aanwijzingen in het formulier en lees de e-mails die je ontvangt.
  4. Je kunt direct via het formulier betalen met iDEAL.
  5. Na ontvangst van diploma(‘s) en certifica(a)t(en) op grond waarvan je een vrijstellingsaanvraag doet en het te betalen bedrag neemt Examenbureau LSSO de aanvraag in behandeling. Binnen 3 weken nadat de aanvraag in behandeling is genomen, wordt er een beslissing genomen.
  6. Examenbureau LSSO stelt je schriftelijk op de hoogte van de uitkomst van de procedure. De vrijstelling(en) worden ingevoerd in het cijferadministratiesysteem.
  7. Als je binnen een jaar na de toekenningsdatum van de vrijstelling nog niet voor je opleiding bent ingeschreven, vervalt de toegekende vrijstelling.

Downloads

Print pagina