Examenbureau LSSO neemt op verschillende plaatsen in Nederland examens af

en verstrekt certificaten en diploma’s, wanneer men voldoet aan de slagingsregels.

Examenbureau LSSO is een onafhankelijk instituut, dat zorgt voor objectieve examinering.

Examenbureau LSSO

Op weg naar een superleuke kantoorbaan met een diploma van Examenbureau LSSO!

Je treft op deze website alle informatie aan over de landelijk erkende LSSO-diploma’s voor kantoorfuncties. Deze info is niet alleen bestemd voor examenkandidaten, maar ook voor opleiders, werkgevers en HRM-medewerkers. De diploma’s en certificaten van Examenbureau LSSO sluiten uitstekend aan bij de praktijk waarvoor men is opgeleid!

Op elk kantoor, groot of klein, is vraag naar goed opgeleide mensen. Mensen met kennis van zaken die zelfstandig kunnen werken. Met de vak- en academy-diploma’s van Examenbureau LSSO ben jij in staat om de meest voorkomende werkzaamheden uit te voeren!

CORONA UPDATE 6 JULI 2021

We hebben een lastig jaar achter de rug, met uitgestelde examens door corona. Maar we zijn er goed doorgekomen, ook door de welwillende houding van onze kandidaten. Heel veel dank hiervoor!

Maar nu gaat Nederland terug naar normaal!

Dus doen wij dat ook. De examens van juli kunnen doorgaan als gepland. Voor de laatste keer gelden hierbij onze soepele regels bij afwezigheid: je kunt bij ziekteverschijnselen het juli-examen kosteloos doorschuiven naar een volgende datum. Voorwaarde hierbij is dat je je uiterlijk op de examendag per e-mail of telefonisch afmeldt bij het examenbureau.

Na de juli-examens gelden de normale regels voor afmelden weer:

  • tot 15 werkdagen voor het examen kun je het examen annuleren en ontvang je het examengeld terug onder aftrek van € 7,50 administratiekosten;
  • tot 10 werkdagen voor het examen kun je het examen doorschuiven naar een volgende datum (kosten € 7,50);
  • als de termijn van 10 werkdagen voor het examen verstreken is, kan er niet meer worden geannuleerd of doorgeschoven, tenzij je overmacht kunt aantonen (bijv. een medische verklaring).

Zie voor de precieze annuleringsvoorwaarden artikel 1.9 t/m 1.11 van Examenreglement Examenbureau LSSO.

Notuleren met de laptop

WIJZIGING EXAMENVOORWAARDEN EN SLAGINGSNORMEN NOTULEREN MET DE LAPTOP

Met ingang van 1 augustus 2021 veranderen de examenvoorwaarden en slagingsnormen voor notuleren met de laptop. Lees hier meer »