Wijziging examenvoorwaarden en slagingsnormen Notuleren met laptop

Examenbureau LSSO | Notuleren met laptop | Wijziging examenvoorwaarden en slagingsnormen

Met ingang van 1 augustus 2021 veranderen de examenvoorwaarden en slagingsnormen voor Notuleren met de laptop.

Wijzigingen in examenvoorwaarden:

  • Het notuleerverslag mag worden uitgewerkt met Word (was: Wordpad); je mag in Word gebruikmaken van de spellingcontroller.
  • De duur van het examen is 90 minuten (was 120 minuten).

Wijziging in slagingsnormen:

  • Voor spelfouten vindt een aftrek plaats op het cijfer voor het notuleerverslag van 0,5 punt (was 0,25 punt) per spelfout met een maximum van 2 punten. Een aftrek van 2 punten heeft op het eindcijfer een invloed van -1,4 punt.

Toelichting:

  • In de afgelopen jaren is gebleken, dat kandidaten die met de computer werken meestal ruim binnen 90 minuten klaar zijn.
  • Omdat je nu gebruik mag maken van de spellingcontroller, wordt een spelfout tweemaal zo zwaar bestraft (van -0,25 maar -0,5). De maximale aftrek van 2 punten blijft ongewijzigd, maar je hebt deze aftrek nu dus al bij 4 spelfouten te pakken.
  • Als je kiest voor het met de hand uitwerken van het notuleerverslag verandert er niets.

Zie voor de nieuwe voorwaarden: Notuleren | Examenbureau LSSO.

Print pagina