niveau

Vaak wordt het niveau van een diploma afgemeten aan het MBO-niveau, de MBO-opleidingen zijn het ijkpunt voor andere opleidingen. Hoe verhouden de diploma’s van Examenbureau LSSO zich tot diploma’s van MBO-niveau?

Vooropgesteld dit: vergelijken met diploma’s van MBO-opleidingen is als appels met peren vergelijken. Een diploma dat je behaalt met een driejarige MBO-opleiding zit natuurlijk heel anders in elkaar dan een diploma dat je behaalt voor een éénjarige opleiding van 1 dagdeel per week. Maar als je de certificaten voor theoretische vakken en de beroepspraktijkvorming van het MBO buiten beschouwing laat, dan kun je de certificaten voor beroepsgerichte leerstof van het MBO wel vergelijken met de certificaten van Examenbureau LSSO. De diploma’s van Examenbureau LSSO worden namelijk afgegeven wanneer mensen na korte, praktische, beroepsgerichte opleidingen examen doen en voldoen aan onze slagingsregels.

Vooropgesteld ook dit: als je slaagt voor een examen bij Examenbureau LSSO, dan ontvang je na afloop geen MBO-diploma. Je kunt ons diploma wel vergelijken met een MBO-diploma van een bepaald niveau, maar het ís geen MBO-diploma! Dat is van belang als je van plan bent na deze opleiding door te gaan naar het officiële HBO-onderwijs. Het is logisch dat Examenbureau LSSO geen MBO-diploma’s afgeeft. De ROC’s, die naast MBO-opleidingen korte opleidingen aanbieden, hebben immers alle MBO-opleidingen al in huis. Juist de behoefte aan korte, praktische, niet-MBO-opleidingen zorgde ervoor dat de ROC’s het LSSO-samenwerkingsverband in het leven riepen, en gingen opleiden voor diploma’s van Examenbureau LSSO.

LSSO leidt niet op voor MBO-diploma’s, maar wel voor diploma’s die maatschappelijk erkend zijn. Bekijk voor meer informatie de pagina Erkenning. Met de kanttekeningen van hierboven kunnen we dus het niveau van onze diploma’s vergelijken met de diploma’s van MBO-niveau’s. Hiertoe is een vergelijkend onderzoek gedaan door ECABO, het landelijk orgaan voor het economisch-administratief onderwijs. Dat onderzoek is verder uitgewerkt door onderwijskundig medewerkers van een aantal ROC’s.

Hieruit komt de volgende niveau-vergelijking:

Diploma Examenbureau LSSO: Vergelijkbaar niveau:
Telefonist/Receptionist MBO 2
Callcentermedewerker MBO 3
Administratief Medewerker MBO 2
Commercieel Administratief Medewerker MBO 3
Commercieel medewerker binnendienst MBO 3
Financieel Administratief Medewerker MBO 3
Medewerker Klantenservice MBO 3
Office Assistant (voorheen Secretaresse) MBO 3
Medische Secretariaatskennis MBO 4
Medisch Secretaresse 1 MBO 4
Medisch Secretaresse 2 MBO 4+
Juridisch Secretaresse MBO 4
Managementassistent MBO 4
Projectassistent MBO+/HBO
Marketingmedewerker MBO 4
Assistent-marketingmedewerker MBO 3
Basiskennis Boekhouden MBO 4
Basiskennis Calculatie MBO 4
Technisch-commercieel verkoopmedewerker MBO 3
Accountmanager technische producten MBO 3

Deze niveau-aanduiding wordt door de ROC’s onderschreven. Met een diploma van Examenbureau LSSO zit je op het genoemde niveau, met als kanttekening dat onze kandidaten in de praktijk vaak hoger ingeschat kunnen worden. Onze examenkandidaten zijn immers volwassen en hebben daardoor meer levenservaring en vaak werkervaring dan de leerlingen van tienerleeftijd op de ROC’s. Daardoor hebben onze kandidaten de leerstof, met name de praktische kant daarvan, vaak bewuster opgenomen. Werkgevers in Nederland zien dat ook, waardoor een diploma van Examenbureau LSSO een waardevolle toegang is tot een baan in een kantoorfunctie.

Print pagina