opleiders examen zakelijk duits

De hier genoemde opleiders hebben onlangs cursisten opgeleid om te kunnen deelnemen aan het examen Zakelijk Duits.

Met de vermelding van een opleider doet Examenbureau LSSO geen uitspraak over de kwaliteit van de opleiding.


Avondopleidingen SKO – Klassikale opleidingen
leslocaties in Vught en ’s-Hertogenbosch
T: 073-656 22 77
E: info@avondopleidingensko.nl
W: www.avondopleidingensko.nl

Print pagina