eindtermen

EINDTERMEN EXAMEN VERGADER- EN PRESENTATIETECHNIEK

Om voor dit examen te kunnen slagen, dien je over voldoende kennis en vaardigheden van de volgende onderwerpen te beschikken:

Vergaderbegrippen

 • vergadering en notulen
 • vergaderdoelen
 • convocatie en agenda
 • agendapunten, vergaderpunten en agendabijlagen
 • presentielijst
 • vergaderruimte

Vergadervormen

 • verschillen in uitvoering
 • verschillen in soort
 • verschillen in moment

Verloop van een vergadering

 • vaste agendapunten
 • variabele agendapunten

Rol van de deelnemer

 • bij informatief doel
 • bij probleemoplossend doel
 • bij meningvormend doel
 • bij besluitvormend doel
 • vergaderregels voor de deelnemer

Rol van de voorzitter

 • eigenschappen van de voorzitter
 • vergaderregels voor de voorzitter
 • taken van de voorzitter

Mondelinge presentatie

 • presentatiemiddelen
 • stappenplan voor het maken van een presentatie: samenhang, presentatievorm, elementen, bouwplan, uitwerking
 • spreken in het openbaar: voorbereiding en uitvoering
 • weerstanden

Schriftelijke presentatie

 • inhoud van de boodschap
 • schriftelijk taalgebruik
 • samenstelling rapportages
 • lay-out rapportages

 

Print pagina