eindtermen

EINDTERMEN EXAMEN ZAKELIJK NEDERLANDS

Om voor het examen van Zakelijk Nederlands te kunnen slagen, dien je over voldoende kennis en vaardigheden van de volgende onderwerpen te beschikken:

1. GRAMMATICA

Werkwoorden

 • zwakke, sterke, gemengde en onregelmatige werkwoorden
 • vervoeging
 • voltooid deelwoord
 • onvoltooid deelwoord
 • ’t kofschip

Woordsoorten

 • lidwoord
 • zelfstandig naamwoord
 • bijvoeglijk naamwoord
 • de voornaamwoorden: persoonlijk, bezittelijk, vragend, aanwijzend, betrekkelijk en onbepaald voornaamwoord
 • voorzetsel
 • voegwoord
 • bijwoord
 • telwoord

Zinsdelen

 • onderwerp
 • werkwoordelijk gezegde
 • lijdend voorwerp
 • meewerkend voorwerp

Zinsbouw

 • hoofd- en bijzinnen
 • inversie
 • congruentie/incongruentie
 • bedrijvende en lijdende vorm
 • samentrekking van zinnen
 • tangconstructie

Stijlproblemen

 • tautologie
 • pleonasme
 • contaminatie
 • cliché
 • dubbele ontkenning
 • twee voegwoorden naast elkaar
 • gebruik van onnodige woorden

Grammaticale problemen

 • mij/ik
 • als/dan
 • hen/hun/ze
 • met wie/waarmee
 • dat/wat
 • die/aan wie
 • sommige/sommigen
 • hebben/zijn
 • enige/enigste
 • mits/tenzij
 • te danken aan/te wijten aan
 • geregeld/regelmatig
 • noch/nog

2. SPELLING

Woordenschat

 • moeilijke woorden

Klinkers en medeklinkers

 • korte klanken en het gevolg voor de schrijfwijze
 • lange klanken en het gevolg voor de schrijfwijze
 • dubbelklanken en het gevolg voor de schrijfwijze toonloze klanken en het gevolg voor de schrijfwijze

Spelling van bijvoeglijk naamwoord en bijvoeglijk gebruikt voltooid deelwoord

Aaneenschrijven van woorden

Tussenletter -n-

Tussenletter -s-

Spelling van

 • werkwoorden van Engelse afkomst
 • bastaardwoorden
 • verkleinwoorden
 • meervouden

Lettergrepen

Gebruik van hoofdletters

Afkortingen

Letter- en leestekens

3. CORRESPONDENTIE

De opzet van een brief

 • blokmodel
 • algemene gegevens als adressering, referteregel, aanhef, afsluiting
 • indeling in inleiding, kern en afsluiting
 • schrijfstijl, ik-vorm versus wij-vorm

Verschillende zakelijke brieven

 • verzoek om informatie
 • behandeling van een verzoek om informatie
 • uitnodigingsbrief
 • herinneringsbrief
 • aanmaning
 • laatste aanmaning
 • klachtenbrief: een klacht uiten
 • klachtenbrief: ingekomen klacht schriftelijk
 • bevestigen (klachtenbehandeling)
 • klachtenbrief: inhoudelijke reactie op ingekomen klacht (klachtenafhandeling)
 • informatieverstrekking (circulaire)
Print pagina