eindtermen Vraag- en luistertechnieken

Om voor het salesexamen Vraag- en luistertechnieken te kunnen slagen, dien je over voldoende kennis en vaardigheden van de volgende onderwerpen te beschikken:

  • Luisteren
  • Hoe kun je goed luisteren?
  • Non-verbaal luisteren
  • Verbaal luisteren
  • Gebruik van stiltes
  • Samenvatten
  • Vraagtechnieken
  • Doorvragen
Print pagina