eindtermen

Let op: zorg dat je bestanden kunt opslaan in Excel 2013

Als je het examen Spreadsheet aflegt, moet je het gemaakte werk uiteraard opslaan. Geen probleem, opslaan heb je vanuit je lesboek geleerd en waarschijnlijk tijdens de cursus talloze keren gedaan. Maar je doet examen in Excel 2013. Het opslaan van bestanden is in grote lijnen bij alle versies van Excel gelijk, maar er kunnen kleine verschillen met Excel 2013 zijn, als je werkt met Excel 2007, 2010 of 2016.

Daarom heeft Uitgeverij De Twee Zwanen op haar site www.tweezwanen.nl onder de optie ‘Downloads’ het bestand ‘Handleiding voor het opslaan van bestanden’ gezet. Hierin wordt stap voor stap aangegeven hoe je in Excel 2013 gegevens opslaat. Zorg dat je deze procedure goed kent, want tijdens het examen mogen surveillanten je niet helpen bij het opslaan van gegevens. En werk dat je niet opslaat, kan ook niet gecorrigeerd worden. Zonde voor je cijfer!

EINDTERMEN EXAMEN SPREADSHEET (Excel 2013)

Om voor dit examen te kunnen slagen, dien je over voldoende kennis en vaardigheden van de volgende onderwerpen te beschikken:

Inleiding Windows

 • algemene informatie
 • windows
 • starten en afsluiten van Excel
 • gegevens invoeren, bewaren en printen

Werkbladen bewerken

 • kolombreedte en rijhoogte
 • kolommen/rijen tussenvoegen/verwijderen
 • kolommen en rijen verbergen
 • cellen selecteren
 • de inhoud van cellen wijzigen
 • de inhoud van cellen verplaatsen/kopiëren
 • cellen samenvoegen
 • titels blokkeren
 • aanbrengen/verwijderen van pagina-einden
 • kop- en voetteksten, paginanummering

Werkbladen opmaken

 • vet, cursief en onderstrepen
 • lettergrootte en – type
 • teksten uitlijnen
 • cellen omkaderen
 • tekstkleur aanbrengen en tekst markeren
 • instelling van de getallencategorie

Werken met meerdere werkbladen

 • werkbladen toevoegen en verwijderen
 • werkbladen verplaatsen en verbergen
 • de naam van een werkblad wijzigen
 • werkbladen kopiëren en koppelen
 • celverwijzingen naar andere werkbladen

Beveiliging van bestanden

 • opslaan met een wachtwoord
 • werkmap beveiligen
 • werkblad beveiligen
 • cellen beveiligen

Berekeningen en formules

 • optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen, machtsverheffen en percentages
 • een berekening als formule inbrengen
 • formules kopiëren
 • rekenen in uren en dagen
 • formules weergeven in het werkblad

Celverwijzing

 • relatieve celverwijzing
 • absolute celverwijzing

Functies

 • AutoSom
 • GEMIDDELDE
 • MAX en MIN
 • AANTAL
 • AFRONDEN en GEHEEL
 • ALS
 • NU en VANDAAG

Gegevens sorteren, zoeken en filteren Grafieken

 • een grafiek maken
 • een grafiek verplaatsen en verwijderen
 • de grootte van een grafiek veranderen
 • de opmaak van een grafiek veranderen
 • gegevens van een grafiek veranderen

 

Print pagina