eindtermen Prijsbeleid & Distributie

Om voor het salesexamen Prijsbeleid & Distributie te kunnen slagen, dien je over voldoende kennis en vaardigheden van de volgende onderwerpen te beschikken:

 • Het belang van de prijs in waardecreatie
 • De prijsformule
 • Schaduwcalculatie, total cost of ownership, target cost, fair price
 • Waardeperceptie door de klant: hoe kom je erachter?
 • Waar wordt waarde gecreëerd
 • Begrijpen van de pricing game (prijszetting, prijsstrategie, pocketprijzen, prijswaterval, prijsbandbreedte)
 • Het optimale pricingproces: in 7 stappen naar een beheerste en gedragen prijsstrategie en implementatie
 • Waardecreatie door prijsdifferentiatie
 • Inzicht in de krachten die je prijszetting beïnvloeden
 • Prijsstrategieën
 • Prijszettingsmethodes en productline pricing
 • Waarde van distributie
 • Opzetten en beheren van distributiekanalen
 • De rol van tussenhandel
Print pagina