eindtermen

EINDTERMEN EXAMEN NOTULEREN

Om voor dit examen te kunnen slagen, dien je over voldoende kennis en vaardigheden van de volgende onderwerpen te beschikken:

 • Voorwaarden voor het maken van goede notulen
 • Vergaderbegrippen
  • vergadering en notulen
  • vergaderdoelen
  • convocatie en agenda
  • agendapunten, vergaderpunten en agenda-bijlagen
  • presentielijst
  • vergaderruimte
 • Vergadervormen
  • verschillen in doel
  • verschillen in soort
  • verschillen in moment
 • Verloop van een vergadering
  • vaste agendapunten
  • variabele agendapunten
 • Voorbereiding van een vergadering
  • convocatie
  • agenda-overleg
  • agenda
  • agendabijlagen
  • verdere voorbereidingen
 • Functies van de notulen
  • het maken van aantekeningen
  • het uitwerken van aantekeningen
  • het model voor de notulen
  • archivering en verzending van de notulen
  • omgaan met vertrouwelijke gegevens
  • tijdschema van de organisatie van een vergadering
  • Nederlandse taal
  • spelling
  • formulering
  • stijl
 • Verslagvormen
  • letterlijk verslag
  • uitvoerig verslag
  • beknopt verslag
  • besluitenlijst en actiepuntenlijst
 • Kennis van organisaties
  • rechtsvormen van ondernemingen
  • rechtsvormen van instellingen
 • Kennis van regelingen en instanties
  • ondernemingsraad
  • ARBO-dienst
  • CAO
  • uitkeringsinstellingen
  • jaarrekening
Print pagina