eindtermen

EINDTERMEN EXAMEN

NEDERLANDSE BEDRIJFSCORRESPONDENTIE

Om voor dit examen te kunnen slagen, dien je over voldoende kennis en vaardigheden van de volgende onderwerpen te beschikken:

SPELLING

 • werkwoordsvormen en -vervoegingen
 • voltooid en onvoltooid deelwoord
 • tegenwoordig deelwoord en infinitief
 • aanvoegende en gebiedende wijs
 • tussenletter -n en –s
 • aaneenschrijven van woorden
 • bastaardwoorden
 • lettergrepen en meervouden
 • verkleinwoorden
 • hoofdletters en afkortingen
 • lees- en lettertekens

GRAMMATICA

 • woordbenoeming
 • lidwoord, werkwoord, zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk naamwoord
 • de voornaamwoorden (persoonlijk, bezittelijk, vragend, aanwijzend, betrekkelijk, onbepaald, wederkerend en wederkerig voornaamwoord)
 • voorzetsel, bijwoord, voegwoord, telwoord
 • werkwoord (zelfstandig werkwoord, hulpwerkwoord, koppelwerkwoord)
 • zinsdelen en zinsontleding
 • onderwerp, persoonsvorm, gezegde
 • werkwoordelijk en naamwoordelijk gezegde
 • lijdend voorwerp en meewerkend voorwerp
 • voorzetselvoorwerp en bijwoordelijke bepaling

SCHRIJFSTIJL

 • stijlfouten
 • fouten in zinsbouw (inversie, incongruentie, lijdende en bedrijvende zin)
 • hoofd- en bijzinnen (samentrekking, tangconstructie)
 • samengestelde zinnen, nevenschikkend en onderschikkend verband
 • beknopte bijzin
 • voornaamwoordelijke verwijzing: mannelijke, vrouwelijke en onzijdige woorden
 • tautologie, pleonasme, contaminatie, dubbele ontkenning
 • cliché, twee voegwoorden, onnodige woorden
 • mij/ik, als/dan, hen/hun, met wie/waarmee, alle/allen
 • dat/wat, die/aan wie, hebben/zijn, enige/enigste, mits/tenzij
 • te danken aan/te wijten aan, geregeld/regelmatig, noch/nog
 • hiaat en prolepsis
 • eisen van foutloosheid, duidelijkheid en stijl
 • schrijven vanuit de ontvanger: wie, wat, waarvoor
 • aantrekkelijk formuleren
 • het opstellen van een tekst: steekwoorden, hoofd- en bijzaken, structuur, schrijfschema
 • schrijven vanuit het gevoel

CORRESPONDENTIE

 • brieven in een ingewikkelder context
 • productinformatie
 • bestelling en levering
 • uitnodiging
 • klachten (klachten brief schrijven, klachtenbrief bevestigen, klachtenbrief afhandelen)
 • financiële perikelen (betalingsherinnering en aanmaning, problemen rond facturen en betalingen)
 • circulaire

 

Print pagina