opleiders examen medische terminologie

De hier genoemde opleiders hebben cursisten opgeleid om te kunnen deelnemen aan het examen Medische Terminologie.

Met de vermelding van een opleider doet Examenbureau LSSO geen uitspraak over de kwaliteit van de opleiding.


Academie Mercuur
Blended learning
T: 059-164 05 67
E: info@academiemercuur.nl
W: www.academiemercuur.nl


Avondopleidingen SKO – Klassikale opleidingen
leslocaties in Vught en ’s-Hertogenbosch
T: 073-656 22 77
E: info@avondopleidingensko.nl
W: www.avondopleidingensko.nl


LSSO Opleidingen
Blended learning

E: info@lsso.nl
W: www.lsso-opleidingen.nl


Stethos Opleidingen & Trainingen

Stethos Opleidingen & Trainingen – Klassikale opleidingen
Fonteinland 11, 8913 CZ Leeuwarden
T: 058 257 02 11 / 06 29 57 69 61
E: info@stethos.nl
W: www.stethos.nl

Print pagina