eindtermen

Er wordt bij het examen medische correspondentie en dictafonie uitgegaan van kennis van de medische terminologie, kennis van pathologie, een goede beheersing van de Nederlandse taal, beheersing van de basisvaardigheden van het computerprogramma Word en voldoende typevaardigheid.

EINDTERMEN EXAMEN MEDISCHE CORRESPONDENTIE EN DICTAFONIE

Om voor dit examen te kunnen slagen, dien je over voldoende kennis en vaardigheden van de volgende onderwerpen te beschikken:

CONVENTIES VOOR DE MEDISCHE BRIEF EN/OF HET MEDISCH VERSLAG BETREFFENDE EEN PATIËNT, GERICHT AAN DE HUISARTS EN/OF EVENTUELE MEDEBEHANDELAARS

 • indeling van brieven en verslagen
  • medische correspondentie
  • omgaan met vertrouwelijke informatie
  • (alinea-)indeling van brieven en verslagen
 • medicijnnamen, symbolen en afkortingen
  • medische termen
  • medicijnnamen
  • symbolen en leestekens
  • afkortingen
 • opstellen medische brieven en verslagen
  • werken met een sjabloon
  • uitwerken van brieven
 • corrigeren medische brieven
 • brieven van verschillende specialismen
  • medisch secretariaat en specialisatie
  • neurologie
  • oncologie
  • cardiologie
  • empathie en discretie

WERKING EN GEBRUIK TRANSCRIPTIE-APPARATUUR

UITWERKEN VAN INGESPROKEN TEKSTEN

 • sjabloongebruik
 • commando’s bij het inspreken
 • gegevens van patiënten, huisartsen en specialisten
 • titulatuur

* Tijdens het examen wordt gewerkt met digitale transcriptie-apparatuur.

Print pagina