EINDTERMEN EXAMEN MEDISCHE ADMINISTRATIE

Om voor dit examen te slagen, dien je over voldoende kennis en vaardigheden van de volgende onderwerpen te beschikken:

 • Structuur ziekenhuis en polikliniek
  • soorten ziekenhuizen: algemene, categorale, academische, zbc’s en privéklinieken
  • structuur ziekenhuis: functionele en organisatorische indeling
  • medisch specialisten: vrijgevestigd en in loondienst
  • medisch specialismen: snijdend, beschouwend en ondersteunend
  • kwaliteitsbeleid en gedragscodes
 • Zorginformatiesysteem (ZIS)
  • ICT in de gezondheidszorg
  • elektronisch patiëntendossier
  • burgerservicenummer en identificatieverplichting
  • registratie van patiëntgegevens
 • Landelijk Schakelpunt (LSP)
  • LSP en EPD
  • unieke zorgverleners identificatiepas
  • inzagerecht en toestemming uitwisseling medische gegevens
  • Wbp / AVG
  • kwaliteitsnorm Veilig Incidenten Melden
  • WGBO en Wet BIG
 • Afsprakenspreekuur
  • voor- en nadelen van spreekuur volgens afspraak
  • afspraken maken (digitaal of via afsprakenbureau)
  • patiëntenpas / zorgpas
  • spoed- en kortetermijnafspraken
  • afspraken en zorgdomein
  • telefonische uitslag
  • spreekuurvoorbereiding
  • afspraken maken in een academisch ziekenhuis
  • ZIS-agenda
  • avondpoli
  • kwaliteitsnorm inschrijven en wachttijden
  • kwaliteitsnorm spoedeisende consulten
 • Polikliniekbezoek
  • eerste polikliniekbezoek
  • afsprakenbureau/ontvangstbalie
  • receptie polikliniek
  • consult specialist
  • diagnostisch onderzoek
  • afronden eerste consult
  • controlebezoek en registratiezuilen
  • medische verslaglegging
  • kwaliteitsnormen informatie patiënt
  • patiëntlogistiek
 • Opname
  • dagopname en langdurige opname
  • afdeling Opnameplanning en opnameregistratie
  • garantieverklaring zorgverzekeraar
  • verloop van een opname
  • hoofdbehandelaar, medebehandelaar en intercollegiaal consult
  • ontslag en administratieve afhandeling
  • kwaliteitsnormen voorbereiding opname en voorlichting
  • preoperatieve screening
 • Diagnose-behandelcombinatie (DBC)
  • DBC-systematiek
  • typeringslijst, zorgtraject en -type en subtrajecten
  • nieuwe zorgvraag
  • grouper en DIS (DBC-informatiesysteem)
  • declaratie bij zorgverzekeraar
  • RSAD-model
  • vaststellen van de prijs: vaste en vrije segment
 • Praktijkvoorbeeld: een dagje op de polikliniek
  • Spreekuurbegeleiding op de polikliniek KNO
Print pagina