eindtermen

Let op: zorg dat je een back-up kunt maken!

Aan het einde van het examen moet de kandidaat een back-up maken, zodat het werk bewaard wordt en gecorrigeerd kan worden. Het maken van een back-up behoort tot de eindtermen van Computerboekhouden, de surveillanten mogen niet helpen bij het maken van de back-up. Als de kandidaat niet in staat is een back-up te maken, kan het examenwerk niet worden beoordeeld en volgt het cijfer 1.

Uitgeverij De Twee Zwanen behandelt het maken van een back-up in haar lesboek. Ook heeft de uitgeverij een bestand geplaatst op haar site www.tweezwanen.nl onder de optie ‘Downloads’. Dit bestand (‘handleiding voor het maken van een back-up’) is gratis te downloaden. De kandidaat wordt aangeraden deze handleiding goed te bestuderen en het maken van back-ups goed te oefenen.

EINDTERMEN EXAMEN COMPUTERBOEKHOUDEN (MET ACCOUNTVIEW)

Om voor dit examen te kunnen slagen, dien je over voldoende kennis en vaardigheden van de volgende onderwerpen te beschikken:

AccountView starten en gebruiken

 • AccountView starten; het hoofdvenster
 • Back-ups aanmaken en terugzetten
 • De bediening van het programma
 • Menuopties
 • Vensters
 • Helpfunctie

Aanmaken en inrichten van een administratie

 • Een nieuwe administratie aanmaken
 • Stamgegevens invoeren en bewerken
 • Administratie-instellingen vastleggen

Boeken in inkoop- en verkoopboek

 • Het inkoopboek
 • Het verkoopboek

Boeken in kas- en bankboek; autocodering

 • Boeken in het bankboek
 • Boeken in het kasboek
 • Autocodering

Memoriaalboekingen en BTW-aangifte

 • Boeken in het memoriaal
 • Notities en documenten
 • De BTW-aangifte

Overzichten en rapporten

 • De structuur van de informatievoorziening
 • Rapporten/overzichten en zoekmogelijkheden m.b.t. grootboek
 • Rapporten/overzichten en zoekmogelijkheden m.b.t. debiteuren en crediteuren
 • Rapporten/overzichten en zoekmogelijkheden m.b.t. dagboeken
 • Rapporten/overzichten en zoekmogelijkheden m.b.t. journaal
 • Rapporten en gegevens naar Excel exporteren en kopiëren

Jaarovergang en mailing

 • Een jaarovergang uitvoeren
 • Mailing

Facturering

 • De stamgegevens
 • Invoer van facturen
 • Het factureringsproces
 • Overzicht facturen
 • Creditfactuur, kopiefactuur en herhalingsfactuur
 • De nummering van de facturen
Print pagina