WEL LSSO-ID

Je hebt een LSSO-ID. Dit houdt in dat je cijfers geregistreerd zijn in het landelijk cijferregistratiesysteem van Examenbureau LSSO.

In geval van zoekraken kunnen wij een diploma, de bijbehorende certificaten en/of bewijzen van deelname opnieuw produceren en toesturen. Wanneer je diploma(‘s), certifica(a)t(en) en/of bewij(s)(zen) van deelname foutieve gegevens bevat(ten) of is (zijn) beschadigd is dit ook mogelijk, maar dan moet je eerst (de) betreffende diploma(‘s), certifica(a)t(en) en/of bewij(s)(zen) van deelname terugsturen naar Examenbureau LSSO.

Examenbureau LSSO neemt verzoeken in behandeling wanneer:

  1. Het verschuldigde bedrag is betaald.
  2. Diploma(‘s), certifica(a)t(en) en/of bewij(s)(zen) van deelname, die foutieve gegevens bevat(ten) of is (zijn) beschadigd, retour ontvangen zijn door Examenbureau LSSO.

Informatie over de kosten en de wijze van retourneren tref je aan op het formulier en op de e-mail die je ontvangt wanneer Examenbureau LSSO het formulier heeft ontvangen.

  • Klik hier voor het formulier om een nieuw diploma of certificaat aan te vragen.

Je wilt een gewaarmerkte kopie aanvragen van een behaald LSSO-diploma en/of een behaald LSSO-certificaat.

  • Klik hier voor het formulier om een gewaarmerkte kopie aan te vragen.
Print pagina