wanneer ontvang ik mijn cijfer?

Wanneer krijg ik de uitslag van mijn afgelegde examen?

Na examinering worden de examens beoordeeld door diverse correctoren. Indien een onvoldoende is behaald, wordt er altijd een tweede correctie uitgevoerd door een andere corrector.

Vervolgens worden de cijfers vastgesteld door Examenbureau LSSO. Cijfers worden maximaal 6 weken na afloop van het examen meegedeeld.

Je wordt op de hoogte gebracht door toezending van een certificaat of bewijs van deelname, waarop het cijfer staat vermeld. Indien je de opleiding bij een bij Examenbureau LSSO bekende opleider gevolgd hebt, worden de cijfer eveneens aan de opleider meegedeeld, behalve wanneer je hebt aangegeven dat je dit niet wenst.

Print pagina