Verlenging van examentijd

Is het mogelijk verlenging van de examentijd aan te vragen?

Het is mogelijk verlenging van examentijd aan te vragen in verband met een lichamelijke of geestelijke beperking. Inclusief verlenging duurt een examen nooit langer dan 2 uur. Praktisch gezien is dus alleen op examens met een duur van anderhalf uur verlenging van maximaal 30 minuten mogelijk. In de praktijk blijkt dat verlenging op de twee-uursexamens niet zinvol is. Die tijd is meestal voldoende, bovendien is het vrijwel onmogelijk je langer dan 2 uur te concentreren op examenvragen.

De regels over verlenging van examentijd staan in artikel 1 van het examenreglement. Je vindt het examenreglement op deze site (knop ‘Examenreglement’ in de balk hiernaast).

Print pagina