De inhoud

EXAMEN TELEFONEREN

DIT EXAMEN BESTAAT UIT EEN SCHRIFTELIJK EN EEN MONDELING EXAMEN, WAARVOOR JE JE APART DIENT IN TE SCHRIJVEN.

Om voor het schriftelijk – en mondeling examen van Telefoneren te kunnen slagen, dien je over voldoende kennis en vaardigheden van de volgende onderwerpen te beschikken:

Communicatie

 • het communicatieproces
 • eenzijdige en tweezijdige communicatie
 • verbale en non-verbale communicatie
 • expressie en intonatie
 • formele, informele, corporate communicatie
 • communicatiestoornissen

Klantgericht handelen

 • kenmerken van klantgericht handelen
 • valkuilen bij klantgericht handelen

Gesprekstechnieken

 • luistertechniek
 • vraagtechniek
 • argumentatietechniek
 • taaltechniek

Telefoongesprekken voorbereiden

 • infrastructuur
 • organisatie
 • human capital

Telefoongesprekken voeren

 • openingsfase
 • informatiefase
 • actiefase
 • afsluitfase

Soorten gesprekken

 • informatiegesprek
 • verkoopgesprek
 • slecht-nieuws-gesprek
 • klachtenbehandeling

Communicatie-infrastructuur

 • telefooncentrale
 • antwoordapparaat
 • mobiele telefoon
 • fax-apparaat
 • e-mail en internet / intranet

Telecommunicatiediensten

 • internationaal bellen
 • binnenlandse diensten
 • telefonisch vergaderen
 • video-conferencing
 • call centers

Telefoonetiquette en -alfabet


SCHRIFTELIJK EXAMEN


Het schriftelijk examen bestaat uit:

 • 5 MEERKEUZEVRAGEN, gericht op toetsing van kennis van het begrippenkader
 • 10 OPEN VRAGEN, gericht op toetsing van kennis van en inzicht in de samenhang van het begrippenkader
 • 1 CASE, gericht op de toetsing van de toepassing van het begrippenkader

MONDELING EXAMEN


Bij het mondeling examen van Telefoneren wordt men beoordeeld op:

 • correct melden
 • houding / gelaatsuitdrukking
 • stemgebruik / intonatie
 • taalgebruik
 • luisterhouding / belangstelling tonen
 • toepassing van de gesprekstechnieken / mate van ‘grip’ op het gesprek
 • reflectie / confrontatie
 • maken van aantekeningen
 • geven van samenvattingen
 • afsluiting

Elk onderdeel (voor zover van toepassing) wordt met een cijfer van 1 tot 10 beloond, het gemiddelde van deze cijfers is het cijfer voor de mondelinge examen (en 40% van het eindcijfer).


BEPALING VAN HET EINDCIJFER


Het eindcijfer wordt als volgt bepaald:

 1. Het mondelinge cijfer wordt afgerond op 1 decimaal.
 2. Het schriftelijke cijfer wordt afgerond op 1 decimaal.
 3. Mondeling cijfer x 0,4 + schriftelijk cijfer x 0,6 = onafgerond eindcijfer.
 4. Het eindcijfer wordt afgerond op een geheel cijfer volgens de normale afrondingsregels (dus 5,5 = 6; 5,49 = 5).

 

Print pagina