GEEN LSSO-ID

Je bent NIET in het bezit van een LSSO-ID. Je bent dus niet geregistreerd in het landelijk cijferregistratiesysteem van Examenbureau LSSO.

NIEUW DIPLOMA OF BIJBEHOREND CERTIFICAAT

In geval van zoekraken kunnen wij een document (diploma, bijbehorende certificaten en/of bewijs van deelname) opnieuw produceren en toesturen. Wanneer een document foutieve gegevens bevat of is beschadigd is dit ook mogelijk, maar dan moet je deze eerst terugsturen naar Examenbureau LSSO.

Vul op het formulier dat je moet invullen het LSSO-ID 20.000 in. Ga met de volgende link naar het formulier en vul het in: AANVRAAGFORMULIER NIEUW DIPLOMA OF CERTIFICAAT.

Examenbureau LSSO neemt verzoeken in behandeling wanneer:

  1. Het verschuldigde bedrag is betaald.
  2. Het document wat foutieve gegevens bevat of is beschadigd, retour ontvangen is door Examenbureau LSSO.

De kosten per bestelling bedragen € 7,50 voor het eerste exemplaar en € 5,- voor elk volgend exemplaar. Dit bedrag kan betaald worden via iDEAL.

GEWAARMERKTE KOPIE

Je wilt een gewaarmerkte kopie van een LSSO-diploma en/of certificaat aanvragen.

Stap 1
Stuur een kopie van het document met een schriftelijk verzoek dat deze kopie gewaarmerkt moet worden naar:

Examenbureau LSSO
Postbus 40
5408 ZG VOLKEL

In het verzoek moet vermeld worden:

  • Het opleidingsinstituut en de opleidingsplaats waar je het document hebt behaald.
  • Je huidige adres.
  • Je telefoonnummer en e-mailadres.

Stap 2
De kosten per bestelling bedragen € 7,50 voor het eerste exemplaar en € 5,- voor elk volgend exemplaar. Dit bedrag kan betaald worden via iDEAL.

Nb.
Examenbureau LSSO kan geen mededelingen doen over het tijdstip waarop je de gewaarmerkte kopie zult ontvangen. Er moet namelijk bij het betreffende opleidingsinstituut worden gecontroleerd of het document werkelijk is uitgegeven.

Print pagina