examentijd notuleren

Notuleren in twee uur: is die examentijd wel voldoende?

Duur examen Notuleren | Examenbureau LSSO

Tot 1 augustus 2015 duurde het examen Notuleren 170 minuten, vanaf augustus nog maar 120 minuten. Bovendien moet je het notuleerverslag vanaf die datum met de hand uitwerken. Kan dat wel in de kortere examentijd?

Examenbureau LSSO stelt flinke eisen aan de kandidaten, maar natuurlijk moeten dat geen onmogelijke eisen zijn. De examentijd is niet zomaar naar beneden toe bijgesteld, er staat namelijk wat tegenover:

  • Het bekijken van de vergaderfilm (ca. 30 minuten) zat voorheen in de examentijd van 170 minuten. Nu wordt je voorafgaand aan het examen opgeroepen voor het bekijken van de film; deze tijd behoort dus niet tot de examentijd van 120 minuten.
  • Je hoeft niet meer een hele vergadering uit te werken, maar slechts een gedeelte daarvan. Daarmee is lengte van de notuleeropdracht met de helft teruggebracht.
  • Als extraatje: voorheen mocht je de examenvergadering eenmaal zien/beluisteren, waarna je het verslag moest uitwerken. Nu krijg je de (kortere) examenvergadering tweemaal te zien!

Een snelle rekensom leert, dat met deze maatregelen niet minder, maar relatief meer tijd beschikbaar is voor het uitwerken van de notulen. Die extra tijd heb je nodig om een in het klad geschreven eerste versie in een nette definitieve versie van de notulen om te zetten. Wat zijn de ervaringen met de tientallen examens Notuleren, die in de eerste examenronden weren afgenomen? Het blijkt 120 minuten hard werken te zijn, zo’n examen, maar wel haalbaar. Een tekort aan tijd heeft zich nog nauwelijks voorgedaan.

Print pagina