Examens Projectassistent

De volgende onderdelen kun je afsluiten met een examen. Bij voldoende resultaat geeft dit recht op een certificaat van Examenbureau LSSO. De certificaten voor de 6 examenonderdelen geven recht op het diploma Projectassistent van Examenbureau LSSO.

Om de eindtermen van de examenonderdelen te zien, klik je op het betreffende examenonderdeel.

  1. Planning en organisatie (Kennisontwikkeling) »
  2. Projectaanpak en -rapportage (Kennisontwikkeling) »
  3. Werken aan zelfvertrouwen (Persoonlijke ontwikkeling) »
  4. Overtuigen en inspireren (Persoonlijke ontwikkeling) »
  5. Effectief vergaderen met Yabbu (Vaardigheden) »
  6. Procesbegeleiding met Trello (Vaardigheden) »

Klik op de knop ‘EXAMENREGLEMENT’ om de slagingsregels te bekijken.

Vrijstellingen

Bij voldoende vooropleiding is het mogelijk vrijstelling te krijgen voor de onderdelen 1 en 2 (de cursussen op het terrein van de kennisontwikkeling). Je krijgt hiervoor uitsluitend vrijstelling als je een officieel hbo-programma op het gebied van projectmanagement hebt gevolgd dat de exameneisen voor de onderdelen 1 en 2 van de opleiding Projectassistent voldoende dekt, en als je dat programma met voldoende resultaat hebt afgesloten. Klik op de knop ‘VRIJSTELLING’ voor de vrijstellingenregeling.

Studiewijze

Een opleiding voor een of meerdere examens van Examenbureau LSSO kun je volgen via een opleider die deze opleiding verzorgt (deze opleiders staan aangegeven bij de diverse onderdelen van een opleiding). Je kunt een opleiding meestal ook in zelfstudie volgen.

Pas echter op bij de academy-opleidingen: hier is zelfstudie alleen mogelijk bij de kennisontwikkelingsonderdelen. De trainingen voor persoonlijke ontwikkeling en vaardigheden moeten in groepsverband gevolgd worden, omdat anders niet aan de eisen voor het mondeling examen voldaan kan worden.

Inschrijven

Als je klikt op de knop ‘INSCHRIJVEN’ verschijnt een formulier, waarop je de gewenste plaats, datum en examenonderde(e)l(en) kunt aanvinken.

Wanneer je alle stappen op het formulier hebt doorlopen en je hebt betaald, ontvang je een bevestiging van inschrijving per e-mail.

De kosten

Om de kosten van de examenonderdelen te bekijken, klik je op het betreffende examenonderdeel. Daarna klik je op de link ‘Examengeld’.

Print pagina