Zakelijk Engels

Examen Zakelijk Engels | Examenbureau LSSO

EINDTERMEN

Om de eindtermen te bekijken klik je op de link ‘Eindtermen’.

DUUR VAN HET EXAMEN


Mondeling gedeelte, tijdsduur 20 minuten (20% van het eindcijfer)


  • Kort gesprek in het Engels over onderwerpen als: werk, hobby, gezin e.d.
  • Voorlezen van een stuk tekst (uitspraak). De kandidaat krijgt 10 minuten voor aanvang van het mondeling examen een tekst ter voorbereiding. Tijdens het mondeling examen leest de kandidaat hieruit een door de examinator aan te wijzen gedeelte voor.

Luistervaardigheid tijdsduur 30 minuten (20% van het eindcijfer)Schriftelijk gedeelte, tijdsduur 90 minuten (60% van het eindcijfer)


Het schriftelijk examen bestaat uit:

  • 1 x IDIOOM (woorden) (20% van het eindcijfer)
  • 1 x IDIOOM (standaardzinnen) (20% van het eindcijfer)
  • 1 BRIEFOPDRACHT (20% van het eindcijfer)

Het gebruik van een woordenboek is toegestaan bij het onderdeel correspondentie, echter NIET bij de overige onderdelen. Tijdens het onderdeel correspondentie (briefopdracht) mag de cursist gebruik maken van een woordenboek (E – N en N – E). Daarvoor geldt de volgende procedure:

  • De kandidaat levert eerst de antwoorden voor het onderdeel Idioom in, alvorens aan de briefopdracht te beginnen.
  • De woordenboeken worden aan de kandidaat verstrekt bij het inleveren van het onderdeel Idioom.

DIPLOMA / CERTIFICAAT

Bij voldoende resultaat geeft dit examen recht op een landelijk-erkend certificaat van Examenbureau LSSO.

EXAMINERINGSNIVEAU

Het examineringsniveau is niveau B1.

DE KOSTEN

Klik op de link ‘Examengeld’ om de prijs van het examen te zien.

INSCHRIJVEN

Klik op de knop ‘INSCHRIJVEN’.

Print pagina