brieven met de hand uitwerken

Waarom bieden we de mogelijkheid om brieven met de hand uit te werken?

Bij de examens voor de talen moet je een brief maken. Deze opdrachten worden met de hand uitgewerkt (bij het examen Notuleren heb je de keuze om het met de hand uit te werken of met de laptop). Waarom, vragen kandidaten ons, en is dat nog wel van deze tijd?

Examenbureau LSSO maakt een bewuste keuze voor het uitwerken zonder gebruik van computer. Daar zijn diverse redenen voor.

  • Overwegingen van kostentechnische aard. Het organiseren van de examens met gebruik van computers zou de examenkosten aanzienlijk hoger maken. Kandidaten willen vaak graag een computer gebruiken, maar willen zij ook meer examengeld betalen?
  • Overwegingen van fraude-technische aard. Kandidaten mogen geen woordenboek hanteren bij bepaalde examenonderdelen. Maar de spellingcontrole op de computer dan? En via het internet kan snel even informatie ingezien worden, die je eigenlijk zelf had moeten weten. Het gevaar is, dat we in de correctie niet meer meten, wat je weet over het desbetreffende vak, maar alleen nog maar hoe handig je bent in het opzoeken van informatie via de computer.
  • Overwegingen van prestatievergelijking. Alle examenkandidaten moeten examens onder dezelfde omstandigheden afleggen. Zo niet, dan is het behaalde certificaat c.q. diploma weinig waard: er is niet duidelijk wat je hebt moeten presteren om dit papier te behalen. Er zijn echter kandidaten die een examen als Zakelijk Nederlands of Notuleren afleggen, voordat zij het onderdeel Tekstverwerken hebben gevolgd. Zij zouden benadeeld worden en hun prestatie is niet meer goed te vergelijken met kandidaten die het Tekstverwerken al wel goed beheersen.
  • Overwegingen van de te meten prestaties. Een examen dient alleen kennis en vaardigheden te meten van het te examineren vak. Dat wil zeggen: de vaardigheid met de tekstverwerken wordt bij het examen Tekstverwerken gemeten, maar niet nog eens een keer bij andere examens. Bij het examen Notuleren of Nederlands wordt de vaardigheid notuleren en de kennis en vaardigheid Nederlands gemeten. Bij dit examen mag de vaardigheid in tekstverwerken geen rol spelen in de totstandkoming van het examencijfer.

De genoemde argumenten kunnen eventueel, zij het met als prijs een ingewikkelder organisatie en een hoger examentarief, voor een groot deel omzeild worden. Dat geldt echter niet voor het belangrijkste argument om notulen en brieven met de hand te laten uitwerken, namelijk:

  • Overwegingen van onderwijskundige aard. Uit vele onderzoeken blijkt dat het (met de hand) schrijven een belangrijke invloed heeft op het leerproces. Een kleine test: lees een aantal moeilijke woorden een aantal keren door, en je bent de volgende dag het meeste vergeten. Schrijf deze moeilijke woorden één of tweemaal op, en je vergeet ze niet meer! Het is daarom van onderwijskundig belang, dat er tijdens de studie veel geschreven wordt. Je weet het vast nog van de middelbare school: de beste manier om te leren was het schrijven van een spiekbriefje. Wie een goed spiekbriefje schrijft, heeft ‘m niet meer nodig: hij/zij weet dan alles al.

Vanwege de laatste reden raden wij de opleiders aan veel te laten schrijven tijdens de opleiding. Is het conservatisme van ons om de computer af te raden. Nee, wij raden de computer niet af. Gebruik het apparaat waar nodig en nuttig. Zo is het een enorme verrijking, dat je heel veel kennis van het internet kunt ‘afplukken’. Vooral gebruik van maken! Maar in het leerproces maken wij een andere keuzen: met de hand uitwerken. Misschien vind je dat niet leuk, maar wel leuk is dat je daardoor meer kennis opdoet, geconcentreerder leert werken en een waardevoller diploma ontvangt. De toekomst eist kwaliteit; één van de manieren om daaraan te voldoen is het volgen van een studie volgens de hoogste onderwijskundige kwaliteitsstandaarden!

P.S.: Tja, ……., eigenlijk hadden we het bovenstaande stuk met de hand moeten schrijven! ☺

Print pagina