eisen reflectieverslag

De kandidaat een onderwerp kiezen uit (minimaal) 1 onderwerp dat beschreven is in de eindtermen van het examen Omgangskunde van Examenbureau LSSO.

Om deel te kunnen nemen aan het mondeling examen Reflectieverslag dient de kandidaat een verslag te hebben geproduceerd dat aan de volgende eisen voldoet:

Aantal pagina’s minimaal

Onderdeel

Inhoud

1

Voorblad

Het voorblad moet er verzorgd uitzien. Het vermeldt minimaal:

 • aanduiding ‘Reflectieverslag’
 • titel van het verslag
 • je naam en opleiding
 • een afbeelding of illustratie

1

Inhoudsopgave

De inhoudsopgave geeft de hoofdstukken met hoofdstuktitel aan, met bladzijdevermelding.

Begin

1

Inleiding

In de inleiding vertelt de kandidaat in het kort wat er in het werkstuk staat. Ook komt hierin de vraagstelling van de kandidaat naar voren en waarom de kandidaat dit onderwerp heeft gekozen.

Midden

4

Eén of meerdere hoofdstukken

Hierin bespreekt de kandidaat een praktijksituatie, met zijn/haar leermoment. Aangevuld met relevante theorie. De theorie dient uit een andere bron te komen dan uit het boek of het werkboek.

Eind

1

Conclusie

Hierin beschrijft de kandidaat hoe de zoektocht naar zijn/haar hoofdonderwerp is gegaan.

1

Bibliografie/ Bronvermelding

Lijst met boeken, tijdschriften en internetsites die de kandidaat heeft gebruikt. De kandidaat vermeldt schrijver, titel van het boek, uitgever, jaar van uitgave en eventuele siso of isbn nummer. Bij een internetsite vermeldt de kandidaat de naam van de site.

 Overige aanwijzingen voor vorm en inhoud

 • Het reflectieverslag wordt eenzijdig geprint; de bladzijden zijn voorzien van bladzijdenummering, waarbij het voorblad ongenummerd is en het volgende blad nummer 1 heeft.
 • De inhoudsopgave, de inleiding, de conclusie en de bronvermelding komen elk op een aparte pagina.
 • Het middenstuk bestaat uit minimaal 4 pagina’s. Indien het middenstuk uit meerdere hoofdstukken bestaat, begint elk hoofdstuk op een aparte pagina.
 • De kandidaat kan kiezen uit (minimaal) 1 onderwerp dat beschreven is in de eindtermen van het examen Omgangskunde van Examenbureau LSSO.
 • Het werkstuk dient te bestaan uit een combinatie van theorie en praktijk.
 • De kandidaat kan denken aan de volgende vragen:
  • Wat was mijn leermoment?
  • Wat heb ik toen gedaan?
  • Hoe zou ik het een volgende keer aanpakken?
  • Wat blijft lastig voor mij?
  • Wat ga ik eraan doen?
  • Waar wil ik mij de komende tijd op richten?
  • Hoe denk ik dit in mijn werk als medisch secretaresse tegen te komen en hoe ga ik hier vervolgens mee om?
 • Zorg bij het overnemen van tekst dat duidelijk is welk deel van de tekst is overgenomen en welk deel eigen werk betreft.
 • Gebruik geen insteekhoezen.
 • Zorg dat het verslag er verzorgd uitziet.
Print pagina