CORONA UPDATE 24 februari 2021

Coronamaatregelen Examenbureau LSSO

Goed nieuws voor de komende examenronde in maart! Zoals het er nu naar uitziet, kunnen de examens op de normale manier worden afgenomen.

Intussen is duidelijk dat we op 2 maart (Kerkrade), 3 maart (Doetinchem), 4 maart (Heerenveen), 6 maart (Nieuwegein) en 10 maart (Dordrecht) op de normale examenlocaties terecht kunnen. Met Zwolle en Den Bosch vindt momenteel nog overleg plaats of de gebruikelijke locaties beschikbaar zijn. Zo niet, dan zoeken we daar naar alternatieven.

De examens voor Kerkrade, Doetinchem, Heerenveen en Nieuwegein zijn intussen ingepland en de kandidaten hebben hun examenoproep per e-mail ontvangen.

De examens voor Dordrecht, Zwolle en Den Bosch worden deze week ingepland en de kandidaten ontvangen hun examenoproepen:

  • voor Dordrecht op donderdag 25 februari;
  • voor Zwolle op vrijdag 26 februari;
  • voor Den Bosch op maandag 1 maart.

Voor Zwolle en Den Bosch geldt nog even het voorbehoud dat wij tijdig duidelijkheid hebben over de beschikbaarheid van de examenlocaties.

We blijven in verband met de corona-problematiek soepele regels hanteren bij afwezigheid:

Als je ziek bent of ziekteverschijnselen hebt zoals hoesten, koorts of kortademigheid, kun je het examen kosteloos doorschuiven naar een volgende examendatum. De enige voorwaarde hierbij is dat je je uiterlijk op de examendag per e-mail of telefonisch afmeldt bij het examenbureau.

Succesvol examen toegewenst!