CORONA UPDATE 6 JULI 2021

We hebben een lastig jaar achter de rug, met uitgestelde examens door corona. Maar we zijn er goed doorgekomen, ook door de welwillende houding van onze kandidaten. Heel veel dank hiervoor!

Maar nu gaat Nederland terug naar normaal!

Dus doen wij dat ook. De examens van juli kunnen doorgaan als gepland. Voor de laatste keer gelden hierbij onze soepele regels bij afwezigheid: je kunt bij ziekteverschijnselen het juli-examen kosteloos doorschuiven naar een volgende datum. Voorwaarde hierbij is dat je je uiterlijk op de examendag per e-mail of telefonisch afmeldt bij het examenbureau.

Na de juli-examens gelden de normale regels voor afmelden weer:

  • tot 15 werkdagen voor het examen kun je het examen annuleren en ontvang je het examengeld terug onder aftrek van € 7,50 administratiekosten;
  • tot 10 werkdagen voor het examen kun je het examen doorschuiven naar een volgende datum (kosten € 7,50);
  • als de termijn van 10 werkdagen voor het examen verstreken is, kan er niet meer worden geannuleerd of doorgeschoven, tenzij je overmacht kunt aantonen (bijv. een medische verklaring).

Zie voor de precieze annuleringsvoorwaarden artikel 1.9 t/m 1.11 van Examenreglement Examenbureau LSSO.