eindtermen Overtuigen en bezwaren weerleggen

Om voor het salesexamen Overtuigen en bezwaren weerleggen te kunnen slagen, dien je over voldoende kennis en vaardigheden van de volgende onderwerpen te beschikken:

 • Effectief omgaan met weerstanden
 • Omgaan met onverwachte situaties
 • Belemmerende denkpatronen doorbreken
 • Negatieve overtuigingen herkennen en benoemen
 • Hier-en-nu-interventies toepassen
 • Reflectievermogen stimuleren
 • Omgaan met argumenten en bezwaren
 • Bezwaren weerleggen
 • Feedback geven en confronteren
 • Jouw natuurlijke kracht behouden
 • Persoonlijke leervragen en opdrachten
 • Praktijksituaties en -voorbeelden
 • Persoonlijk actieplan
Print pagina