eindtermen Afsluiten en de relatiefase

Om voor het salesexamen Afsluiten en de relatiefase te kunnen slagen, dien je over voldoende kennis en vaardigheden van de volgende onderwerpen te beschikken:

  • Sturende vraagtechnieken
  • Tussentijdse verkoop
  • Commitment vragen
  • Communicatiestijlen
  • Verbale en non-verbale communicatie
  • Vervolgafspraken
  • Maken van een (actie)plan
  • Relatiebeheer
Print pagina